Werkwijze en Intake voor een massage bij oN-top in Brummen


  • Je ontvangt een bevestiging van onze (eerste) afspraak per e-mail of  WhatsApp/sms.
  • Ter voorbereiding vraag ik je voorafgaand aan jouw bezoek aan de praktijk om een douche te nemen of anderszins op te frissen. Als je kleine wondjes hebt op je huid kan je ze zelf even afdekken met een pleister of voorafgaande aan de massage de plaats even aan mij doorgeven.
  • De eerste keer dat je bij mij komt stel ik je een aantal vragen en bespreken we een aantal zaken over jezelf zoals jouw gezondheid, jouw beroep, hobby en sportieve activiteiten, blessures uit het verleden, allergieën en jouw eventuele huidige klachten. Je kunt aangeven wat de reden van jouw bezoek is en wat jouw verwachtingen zijn van deze behandeling.
  • Afhankelijk van de behandeling en reden van jouw bezoek kan er eventueel een inspectie plaatsvinden. Hierbij zal je gevraagd worden om je te ontkleden tot op het ondergoed. Ik zal dan o.a. kijken naar stand van de voeten, enkel, benen, aanwezigheid van littekens, scheefstand bekken, stand van de schouders en dergelijke. (ik zal je nooit vragen om je geheel te ontkleden)                          
  • Bij twijfel over een (bestaande) aandoening of blessure kan ik besluiten de behandeling te staken en je doorverwijzen naar een arts of andere therapeut.  
  • Als je informatie achterhoud over eventuele ziektes, blessures e.d., dan kan je mij niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling.                                                                                  
  • En dan nog dit...

                     

Privacyreglement:

Ik heb als NGS-sportmasseur een beroepsgeheim en ik zal daarom zorgvuldig omgaan met jouw vertrouwelijke gegevens. Uitwisseling van jouw gegevens uit het cliëntendossier met andere zorgverleners zal alleen met jouw toestemming plaatsvinden en alleen wanneer dit in jouw belang is.

 

Gedragsregels:

Tussen jou en mij als sportmasseur bestaat een relatie 'cliënt - hulpverlener'. Dit vereist het toepassen van de bijbehorende gedragscode uit de zorgverlening (zie NGS gedragsregels). Ik respecteer in hoge mate jouw integriteit en privacy en ga er in vol vertrouwen van uit dat jij ook mijn integriteit en privacy respecteert. Ik kijk uit naar een plezierige en respectvolle samenwerking met jou.

 

Klachtenreglement:

Mocht je, ondanks alle goede zorgen en bedoelingen, toch een klacht hebben dan stel ik het op prijs als je dit zo snel mogelijk met mij bespreekt om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. Om jouw klacht overeenkomstig de NGS-eisen te behandelen hanteer ik een klachtenreglement.